Jaunumi

Zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles izskaņā Merhels tiek piešķirts vērtējums „A”


2019. gada 18. decembrī

Sabiedrība ir pakļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Šādas pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 6 gados. Pārbaudes process aptver revīzijas prakses politiku un procedūru novērtēšanu un revīzijas lietu pārbaudi izlases veidā. Pārbaudes izskaņā pārbaudāmajai praksei var tikt noteikts viens no sekojošiem novērtējumiem:

  • A – nav konstatētas nozīmīgas problēmas vai konstatētas ne vairāk kā 5 nenozīmīgas problēmas;
  • B – konstatēta viena nozīmīga un līdz 9 nenozīmīgām problēmām; vai arī nav konstatētas nozīmīgas problēmas, bet ir konstatētas ne vairāk kā 12 nenozīmīgas problēmas;
  • C – konstatētas 2 vai vairākas nozīmīgas problēmas vai 1 nozīmīga un vairāk nekā 9 maznozīmīgas problēmas.

2019. gada novembrī Firmā tika veikta LZRA īstenotā pārbaude. Mūsu darbība tika novērtēta „A” līmenī. Iepriekšējās divās Merhels revīzijas prakses kvalitātes kontrolēs, kas tika veiktas 2008. gada augustā un 2013. gada oktobrī, Merhels arī tika piešķirts augstākais vērtējums „A”.