Pakalpojumi

Laika gaitā no izteiktas revīzijas prakses esam izauguši par praksi, kas ir spējīga piedāvāt klientiem plašu risinājumu klāstu. Mums ir uzkrāta pieredze un zināšanas par daudzām nozarēm, un, iespējams, jau esam apzinājuši problēmas, ar kurām saskaras Jūsu sabiedrība vai nozare.

Papildus tradicionālajiem pakalpojumiem, kā revīzija, grāmatvedība un konsultācijas nodokļu jautājumos, mēs sniedzam arī finanšu un vadības konsultatīvos pakalpojumus, piemēram, ar darījumu veikšanu un riska pārvaldību saistītus pakalpojumus.

Mums nav raksturīgi piedāvāt jau gatavus risinājumus vai ātras atbildes par šķietami zināmām situācijām. Mēs pirmkārt ieklausāmies un ieguldām laiku un enerģiju, lai iespējami labi izprastu katru konkrēto situāciju. Šāda pieeja palīdz veiksmīgāk apzināt iespējamos „zemūdens akmeņus” un sagatavot izsvērtus risinājumus Jūsu īstermiņa un ilgtermiņa mērķu īstenošanai.

Mūsu darba grupas parasti ir nelielas un pieredzējušas. Ir pierādījies, ka tas ļauj uzlabot klientu apmierinātības līmeni ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, kurus klasificējam sekojoši: