Jaunumi

Neraugoties uz starptautiskās nodokļu infrastruktūras reformu, sagaidāmas nelielas uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju izmaiņas, vēsta RSM pētījums


2014. gada 08. decembrī

Saskaņā ar pasaulē septītā lielākā neatkarīgu auditorfirmu tīkla RSM pētījumu lielākā daļa aptaujāto nodokļu konsultantu uzskata, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes nākamo trīs gadu laikā saglabāsies salīdzinoši nemainīgas, neskatoties uz ESAO uzsākto nodokļu sistēmas reformu, kura ir vērsta pret starptautisku uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.

Ziņojumā „Nodokļu evolūcija” RSM analizēja savu dalībfirmu nodokļu speciālistu no 54 valstīm viedokļus. Latvijas eksperti paredz, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likme Latvijā nākamo trīs gadu laikā paliks nemainīga. Salīdzinājumam – gandrīz trīs ceturtdaļas (72%) respondentu sagaida, ka UIN likmes viņu valstīs lielos vilcienos saglabāsies nemainīgas, savukārt viena piektdaļa sagaida to kritumu, un tikai 8% prognozē nelielu pieaugumu.

Dace Merhele, „Merhels Revidenti Konsultanti” nodokļu partnere, „nodokļu nemaksāšanu un ēnu ekonomiku” uzskata par aktuālāko Latvijas nodokļu sistēmas problēmu. Interesanti, ka arī Eiropā kopumā „nodokļu nemaksāšana un ēnu ekonomika” arī tiek uzskatīta par galveno problēmu. Dace Merhele komentē: „Latvija ir maza un atvērta ekonomika, kas sīvi konkurē par ārvalstu tiešajām investīcijām. Piemēram, 15% UIN likme ir viena no zemākajām Eiropā, un Latvija var lepoties ar patiešām konkurētspējīgu holdinga sabiedrību nodokļu regulējumu. Minētais noteikti veicina investīciju piesaisti. Tam pretstatā ir salīdzinoši augstais nodokļu nemaksāšanas un ēnu ekonomikas īpatsvars, kas apgrūtina godīgu konkurenci un investīciju piesaisti. Tādēļ esmu pārliecināta, ka cīņai ar nodokļu nemaksāšanu un ēnu ekonomiku ir jābūt izpildinstitūciju prioritātei. Tā kā Latvija virzās uz dalību ESAO, domāju, ka likumdevējs būs atvērts BEPS (nodokļa bāzes erozija un peļņas novirzīšana) iniciatīvu ieviešanā. Neskatoties uz to, īstermiņā nesagaidu būtiskas reformas, jo vismaz vārdos likumdevējs sola nodrošināt nodokļu sistēmas relatīvu stabilitāti un prognozējamību”.

Pasaules mērogā konsultanti Latīņamerikā, Tuvajos Austrumos, Ziemeļāfrikā un Āfrikas Subsahāras reģionā nākamo trīs gadu laikā sagaida vismazākās UIN likmju izmaiņas (80%). G7 valstu grupā konsultantu prognozes dalās, vieni uzskata, ka likmes samazināsies par 1 līdz 5 procentpunktiem, bet citi - ka likmes paliks nemainīgas [1]. Visi BRIC valstīs aptaujātie konsultanti sagaida, ka būs vērojamas nelielas likmju izmaiņas.

Nodokļu speciālisti atzīst, ka tas būs liels izaicinājums īstenot ESAO nodokļu priekšlikumus. Pastāv bažas par reformu veikšanas praktiskiem aspektiem, jo nodokļu politika ir galvenais valsts ekonomikas pārvaldības instruments, un ESAO priekšlikumu ieviešana faktiski nozīmēs daļēju valsts kontroles samazināšanu par labu globālajiem nodokļu politikas uzstādījumiem. Gaidāms, ka sarežģītas būs arī starpvalstu sarunas par izmaiņu veikšanu nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas konvencijās.

Uzņēmumiem būs jāpielāgojas pie jaunām prasībām kā, piemēram, detalizētākas transfertu cenu politikas izklāsta nodrošināšanas. Tāpat būs jāņem vērā, ka piemērojamā likumdošana varētu vairs nesniegt iespējas par vienu un to pašu izmaksu pozīciju samazināt apliekamo nodokli vairāk nekā vienā jurisdikcijā.

Džīna Stīvensa, RSM tīkla izpilddirektore, komentē: “Starptautiskā nodokļu sistēma tika izveidota industriālā laikmeta vajadzībām, kurā dominēja rietumu biznesa kultūra. Šī sistēma nu ir novecojusi un vairs nav piemērota esošajai interneta laikmeta ekonomiskajai realitātei, ko raksturo pieaugošā biznesa globalizēšanās. Mēs atbalstām ESAO reformas mērķus, taču ir skaidrs, ka reformas īstenošana un vienošanās par kopsaucējiem būs ļoti sarežģīta gan valdībām, gan arī uzņēmumiem visā pasaulē.”

Merhels speciālisti sagaida konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu starp Latviju un citām valstīm skaita turpmāku pieaugumu. Līdzīgu scenāriju par savām valstīm prognozē arī vairums pārējo Eiropas kontinenta konsultantu. Savukārt attiecībā uz Tuvajiem Austrumiem, Ziemeļāfriku un Latīņameriku netiek prognozētas būtisks izmaiņas noslēgto konvenciju skaita ziņā.

Kamēr daudzviet pasaulē īpaša uzmanība tiek pievērsta cīņai pret turīgu privātpersonu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, Latvijā šajā saistībā Merhels tuvāko trīs gadu laikā nesagaida būtiskas izmaiņas ne veidā, kā tiek aprēķināts apliekamais ienākums, ne arī piemērojamās nodokļu likmēs. Attiecībā uz citām valstīm, vairāk nekā divas trešdaļas no aptaujātajiem RSM nodokļu speciālistiem (68%) arīdzan nesagaida savās valstīs izmaiņas piemērojamās nodokļu likmēs. Starp G7 un BRIC valstīm tikai Vācijā tiek prognozēts nodokļu likmes kāpums attiecībā uz augsta ienākuma guvējiem.

Spiediet šeit, lai lasītu ziņojumu (pieejams tikai angļu valodā).