Jaunumi

Izmaiņas dalības statusā RSM tīklā


2014. gada 07. jūlijā

RSM tīkla dalībfirmām ir pienākums ievērot RSM International valdes noteiktos kritērijus. Šie kritēriji primāri aptver tādas jomas, kā pakalpojumu tehniskās kvalitātes nodrošināšana un piedāvājamo pakalpojumu klāsts. Citi kritēriji nosaka prasības dalībfirmu lielumam, atrašanās vietai un korporatīvās identitātes uzturēšanai. Dalībfirmām ir pienākums ievērot tīkla definētās politikas saistībā ar tehniskās kvalitātes nodrošināšanu, revīzijas prakses darbību, ētiku, neatkarības uzturēšanu, kā arī ārējām pārbaudēm saskaņā ar piemērojamo starptautisko standartu prasībām. Izpildot visas prasības, dalībfirma ir tiesīga savā nosaukumā izmantot preču zīmi „RSM”. Jaunām dalībfirmām tiek noteikts termiņš RSM tīkla prasību ieviešanai.

Esot RSM dalībfirmu saimē nedaudz vairāk par gadu, esam atskāruši, ka pašreiz mums nav pietiekošu resursu un atbilstoša komerciāla pamatojuma atsevišķu ar revīzijas prakses pārvaldību saistītu prasību nodrošināšanā noteiktajā termiņā. Šajā kontekstā Merhels un RSM International vienojās, ka labākais risinājums ir Merhels dalības statusa maiņa no dalībfirmas uz korespondentfirmas statusu. Statusa maiņu redzam, kā pagaidu risinājumu līdz brīdim, kad būsim pilnībā gatavi pilnas dalībfirmas statusam. Dalības statusa maiņa RSM tīklā nekādi neietekmēs mūsu darbību un sadarbības partnerus.