Jaunumi

Eiropas Parlaments apstiprina ES revīzijas reformas noteikumus


2014. gada 09. aprīlī

Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu 3. aprīlī apstiprināja iepriekš ierosinātos priekšlikumus revīzijas noteikumu reformai, kas attieksies uz Eiropas Savienībā kotētām sabiedrībām. Tādējādi ir panākts būtisks progress ilgajā, brīžiem strīdu pārbagātajā reformu ieviešanas procesā. Būtiskākie jauno noteikumu elementi, cita starpā, paredz:

  • detalizētāku un informatīvāku revidentu ziņojuma sagatavošanu;
  • sabiedrību revidentu maiņu ik pēc 10 gadiem. Augstākais pēc 10 gadiem esošais revidents var tikt atkārtoti iecelts uz 10 gadu termiņu, ja ir ticis organizēts konkurss, un līdz pat 14 gadiem kopīgu veikto revīziju gadījumā;
  • aizliegumu revīzijas uzņēmumiem sniegt saviem klientiem noteiktus ar revīziju nesaistītus pakalpojumus;
  • griestu noteikšanu maksai par pakalpojumiem, kas iegūta no atļautajiem ar revīziju nesaistītajiem pakalpojumiem, kas balstītos uz trīs gadu šādu pakalpojumu vidējām izmaksām koncerna līmenī;
  • pārrobežu revīzijas pakalpojumu sniedzēju mobilitātes veicināšanu un Starptautisko Revīzijas standartu harmonizēšanu;
  • aizliegumu iekļaut līgumos atrunu, ka revīziju var veikt tikai kāds no „lielā četrinieka”.

Bobs Dorers (Bob Dohrer), RSM tīkla Kvalitātes un riska daļas vadītājs, uzsver: „Kā jau gaidīts, Eiropas parlaments apstiprināja pagājušajā gadā Eiropas Savienībā notikušo pārrunu gaitā ierosinātos noteikumus revīzijas reformai. Tagad lielākā uzmanība tiks pievērsta noteikumu konsekventai ieviešanai Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī reformas ietekmes monitoringam uz revīzijas profesiju ārpus Eiropas Savienības. Tomēr jāsaka, ka šis ir tikai viens no starpposmu mērķiem. Mēs gaidīsim iesāktā dialoga turpinājumu un nākotnē aktīvi tajā piedalīsimies, apzinoties, ka virsmērķis ir revīzijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un profesijas kā tādas attīstība.”

Edvards Merhels, „Merhels Revidenti Konsultanti” vadošais partneris komentē: “Esmu gandarīts par spēles noteikumu maiņu. Tajā pašā laikā nedomāju, ka šīs izmaiņas būtiski ietekmēs revīzijas tirgu Latvijā, ja nu vienīgi ilgākā termiņā. Svarīgāks jautājums revidentu aprindās pašreiz ir kā Latvijā tiks ieviesta ES Grāmatvedības direktīva. Revidenti uzskata, ka vērienīga revīzijas veikšanas kritēriju paaugstināšana būtiski mazinās daudzu sabiedrību sagatavoto finanšu pārskatu ticamību. Šādām izmaiņām arīdzan būs tālejoša ietekme uz revīzijas profesiju.”