Jaunumi

ES finansēto projektu pārbaude


2017. gada 17. jūlijā

2017.gada maijā un jūnijā Merhels tika piesaistīts lietpratēja uzdevuma veikšanai Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātā. (Directorate-General for Regional and Urban Policy). Darba uzdevumā ietilpa pārbaudīt un analizēt nacionālo audita iestāžu sagatavotos noslēguma kontroles ziņojumus (Final Control Report) par no Eiropas Savienības fondiem finansētām programmām 2007.-2013.gada plānošanas periodam un izveidot viedokli par šo ziņojumu pilnību un atbilstību, un, ja nepieciešams, izstrādāt darbības plānu, lai novērstu identificētās problēmas.

 

Darba gaitā tika pārbaudīti Eiropas Savienības finansēto programmu ziņojumi, kas aptver Latviju, Lietuvu, Slovēniju, Ungāriju un Bulgāriju, kā arī tika veiktas Eiropas Savienības finansēto projektu pārbaudes saistībā ar publiskā iepirkuma procesa regulējuma ievērošanu.

Edvards Merhels, Merhels vadošais partneris, komentē: “Esam ļoti pagodināti par mums izrādīto uzticību un iespēju strādāt vienā komandā ar Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorāta iekšējā audita nodaļas darbiniekiem. Darba virsuzdevums ir veicināt racionālu Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu. Mēs esam ļoti gandarīti, ka šajā procesā varam sniegt arī savu artavu.”