Jaunumi

Nodokļu reformas kopsavilkums


2017. gada 18. septembrī

2017. gada augustā valdība apstiprināja izmaiņas Latvijas ienākumu nodokļu sistēmā, lai stimulētu nesadalītās peļņas ieguldīšanu uzņēmējdarbības attīstībā un privātpersonu ienākumu nodokļu aplikšanā ieviestu progresivitāti. Igaunijas ienākuma nodokļa sistēma ir kalpojusi par iedvesmas avotu Latvijas jaunajai uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmai. Savukārt progresivitātes principa ieviešana iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmā it tikusi ilgi apsvērta. Valdība cer, ka šī principa iedzīvināšana palīdzēs cīnīties ar pelēko ekonomiku un konceptuāli būs taisnīgāka par līdzšinējo sistēmu.

Lai gan jaunais uzņēmumu ienākuma nodokļa likums ir pieņemts, tas nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem. Pilnīgu skaidrību, cerams, varēsim gūt, tiklīdz Ministru kabinets izdos noteikums par likuma piemērošanu.

Merhels ir sagatavojis kopsavilkuma materiālu par jautājumiem, kas varētu būt svarīgi standarta sabiedrībai ar ierobežotu atbildību. Spiediet šeit, lai to lasītu (pieejams tikai angļu valodā).