Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumu galvenais mērķis ir uzlabot Jūsu lēmumu pieņemšanas procesu un padarīt to caurspīdīgāku, ļaujot Jums koncentrēties uz pamatdarbību. Lai arī kāds būtu projekts, mēs cenšamies sniegt klientiem papildus pievienoto vērtību, piemēram, esot proaktīviem problēmu risināšanā vai cenšoties paveikt darbu agrāk, nekā solīts. Mēs izmantojam tehnoloģijas, lai ikdienas darbus pildītu efektīvi un efektīgi. Sarežģītu lietu izskatīšanā tiek iesaistīti vismaz divi acu pāri.

Grāmatvedības pakalpojumi ietver:

  • Grāmatvedības apkalpošanu;
  • Vienreizēju grāmatvedības darbu veikšanu;
  • Finanšu pārvaldes ārpakalpojumus;
  • Konsultācijas grāmatvedības rokasgrāmatu, procedūru un instrukciju izstrādē;
  • Finanšu kontroli (aptverot likumdošanas un uzņēmuma iekšējo prasību ievērošanas, kā arī saimniecisko darījumu dokumentācijas atbilstības regulāru pārbaudi);
  • Palīdzību finanšu pārskatu sagatavošanā, tai skaitā sagatavojot finanšu pārskatus saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu sagatavošanas standartiem;
  • Potenciālo un esošo darbinieku tehnisko zināšanu pārbaudi finanšu grāmatvedībā, vadības uzskaitē un nodokļu likumdošanā;
  • Atbalstu vadības informācijas sistēmu izstrādē.

Kontaktpersona:

Marija Smirnova

Biroja pieredze:

200+ grāmatvedības ārpakalpojumu projektu