Revīzijas pakalpojumi

Sniedzot revīzijas pakalpojumus, mūsu mērķis ir nodrošināt, lai revidētās finanšu informācijas potenciālie lietotāji justos droši par šīs informācijas piemērotību lēmumu pieņemšanai. Praksē tas nozīmē, ka neskaidrību un/ vai problēmu gadījumā mēs iedziļināsimies un būsim atvērti spert papildus soli vai divus, lai gūtu risinājumu. Mūsu revidentu darba grupas ir nelielas un pieredzējušas. Tas dod iespēju nodrošināt ātru lēmumu pieņemšanu, raitu revīzijas procesa gaitu un iedibina labus priekšnosacījumus papildus pievienotās vērtības radīšanai klientam. Mums patiesi rūp pašu un revidentu profesijas prestižs, līdz ar to mums nav pieņemami kompromisi, ja tie apdraud neatkarību un objektivitāti un mudina uz neētisku rīcību.

Revīzijas pakalpojumi ietver:

  • Gada pārskatu revīziju;
  • Finanšu pārskatu revīziju un pārbaudi;
  • Finanšu pārskata sastāvdaļu revīziju;
  • Mērķpārbaudes;
  • Apliecinājuma uzdevumus, kur aplūkojamie jautājumi var tikt novērtēti pret pieņemamiem kritērijiem.

Kontaktpersona:

Edvards Merhels

Biroja pieredze:

600+ finanšu revīzijas