Nevainojama

reputācija


Partneru iesaiste

darbu izpildē


Augsti

kvalitātesunklientu

apkalpošanas standarti

Jaunumi

2020. gada 15. janvārī
Atklātības ziņojums par 2019. gadu
Merhels ir sagatavojis un publicējis savu Atklātības ziņojumu par 2019. gadu...
2020. gada 06. janvārī
Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2019. gada nogalē
IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”...
2019. gada 18. decembrī
Zvērinātu revidentu profesionālās darbības kvalitātes kontroles izskaņā Merhels tiek piešķirts vērtējums „A”
Sabiedrība ir pakļauta Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas (LZRA) īstenotajām kvalitātes kontroles pārbaudēm. Šādas pārbaudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 6 gados...

Publikācijas