Nevainojama

reputācija


Partneru iesaiste

darbu izpildē


Augsti

kvalitātesunklientu

apkalpošanas standarti

Jaunumi

2020. gada 06. jūlijā
Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada otrajā ceturksnī
IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”...
2020. gada 23. martā
Projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs” aktualitātes 2020. gada pirmajā ceturksnī
IT kompetences centra atbilstoši 2019. gada 9. maijā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgtajam līgumam Nr. 1.2.1.1/18/A/003 īsteno projektu “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”...
2020. gada 15. janvārī
Atklātības ziņojums par 2019. gadu
Merhels ir sagatavojis un publicējis savu Atklātības ziņojumu par 2019. gadu...

Publikācijas