Partneru iesaiste svarīgu
lēmumu pieņemšanā

Nevainojama
reputācija

Izteikti kvalitatīva
klientu apkalpošana

Jaunumi

2018. gada 30. augustā
“Acquisition International” 2018. gada balva finansēs
2018. gada 17. augustā “Acquisition International” (AI) ir pasludinājis Merhels par uzvarētāju balvu kategorijā “Labākais grāmatvedības uzņēmums Latvijā 2018”...
2018. gada 20. augustā
Merhels sniedz AVS Verkehrssicherung GmbH konsultatīvu atbalstu saistībā ar KMK Projekts iegādes darījumu
Merhels konsultēja AVS Verkehrssicherung GmbH (“AVS”) saistībā ar satiksmes drošības organizācijas un ceļu marķēšanas sabiedrības KMK Projekts iegādes darījumu...
2018. gada 16. augustā
‘Doing business in Latvia” kopsavilkums
Merhels ir aktualizējis un publicējis ’Doing Business in Latvia’ apskata īso versiju. Tas ir sagatavots uz vienas lapas un aptver tikai vispārīgu informāciju. Apskats ir paredzēts organizācijām un privātpersonām, kas vēlas Latvijā veikt uzņēmējdarbību. Kā īss informācijas kopsavilkums, apskats sniedz ļoti vispārēju informāciju par atsevišķiem ar uzņēmējdarbību saistītiem aspektiem. Apskats ietver atsauces uz 2018. gada jūnijā spēkā esošo piemērojamo likumdošanu.

Spiediet šeit, lai lasītu apskatu (pieejams tikai angļu valodā).

Publikācijas