Jaunumi

Atklātības ziņojums par 2018. gadu


2019. gada 16. janvārī
Merhels ir sagatavojis un publicējis savu Atklātības ziņojumu par 2018. gadu. Atklātības ziņojums ir publisks paziņojums par mūsu apņemšanos veikt ļoti rūpīgu revīzijas darbu. Tas īsumā paskaidro, kā mēs pārvaldām revīzijas praksi, uztveram un veicam revīzijas.

Spiediet šeit lai lasītu ziņojumu.

Merhels sniedz BaltCap konsultatīvu atbalstu saistībā ar ieguldījumu KOOL Latvija


2018. gada 12. novembrī
Merhels konsultēja BaltCap izaugsmes fondu (“BaltCap”) saistībā ar ieguldījumu KOOL Latvija SIA (“KOOL Latvija”). KOOL Latvija operē degvielas uzpildes stacijas, izmantojot KOOL preču zīmi. Tās mērķis ir kļūt pat reālu alternatīvu lieliem ārvalstu DUS operatoriem Latvijā, nodrošinot izcilu klientu apkalpošanu un konkurētspējīgas cenas. Darījuma ietvaros Merhels veica KOOL Latvija finanšu, nodokļu un komerciālās darbības izpēti.

“Acquisition International” 2018. gada balva finansēs


2018. gada 30. augustā
2018. gada 17. augustā “Acquisition International” (AI) ir pasludinājis Merhels par uzvarētāju balvu kategorijā “Labākais grāmatvedības uzņēmums Latvijā 2018”.
Lasīt vairāk...

Merhels sniedz AVS Verkehrssicherung GmbH konsultatīvu atbalstu saistībā ar KMK Projekts iegādes darījumu


2018. gada 20. augustā
Merhels konsultēja AVS Verkehrssicherung GmbH (“AVS”) saistībā ar satiksmes drošības organizācijas un ceļu marķēšanas sabiedrības KMK Projekts iegādes darījumu. AVS ir viens no vadošajiem uzņēmumiem Vācijā ar 30 gadu pieredzi satiksmes organizācijas projektēšanā un drošības līdzekļu uzstādīšanā, kā arī infrastruktūras nodrošināšanā un uzturēšanā uz automaģistrālēm. Darījuma ietvaros Merhels veica KMK Projekts finanšu darbības padziļinātu izpēti.

‘Doing business in Latvia” kopsavilkums


2018. gada 16. augustā
Merhels ir aktualizējis un publicējis ’Doing Business in Latvia’ apskata īso versiju. Tas ir sagatavots uz vienas lapas un aptver tikai vispārīgu informāciju. Apskats ir paredzēts organizācijām un privātpersonām, kas vēlas Latvijā veikt uzņēmējdarbību. Kā īss informācijas kopsavilkums, apskats sniedz ļoti vispārēju informāciju par atsevišķiem ar uzņēmējdarbību saistītiem aspektiem. Apskats ietver atsauces uz 2018. gada jūnijā spēkā esošo piemērojamo likumdošanu.

Spiediet šeit, lai lasītu apskatu (pieejams tikai angļu valodā).

20 izcilības gadi


2018. gada 10. augustā
2018. gada 10. augusts mums ir nozīmīgs datums – pirms 20 gadiem šajā datumā tika nodibināts “Merhels”. Edvards Merhels, vadošais partneris un firmas dibinātājs komentē: “Šie divdesmit gadi ir pagājuši vienā elpas rāvienā. Aizvien ļoti labi atceros savu pirmo darba dienu jaundibinātajā firmā, pirmo projektu un pirmo revīzijas sezonu. Gadiem ejot, “Merhels” izveides vadmotīvi – jēgpilns darbs, noderīgums un pareiza rīcība – tika rūpīgi kopti. Ja par atskaites punktu ņem mūsu reputāciju, klientu servisa līmeni un piedāvāto pakalpojumu klāstu, man nav šaubu, ka “Merhels” ir vadošā neatkarīgā nacionālā auditorfirma Latvijā."
Lasīt vairāk...

VID jau ceturto reizi uzslavē mūsu nodokļu maksāšanas disciplīnu


2018. gada 15. maijā
VID regulāri izvērtē nodokļu maksātāju veiktās nodokļu iemaksas valsts budžetā, lai pateiktos tiem, kuri godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un budžetā iemaksā ievērojamus nodokļu maksājumus. VID jau ceturto reizi pēc kārtas ir atzinīgi novērtējis Merhels sniegumu šajā jomā. Šai atzinībai ir arī ļoti praktiski pluss - VID neveiks Merhels nodokļu kontroles pasākumus, ja vien mēs paši ar savu rīcību nepacentīsimies, lai tas notiktu.

Merhels konsultē B2Kapital Hiponia kredītportfeļa iegādes darījumā


2018. gada 15. janvārī
Merhels konsultēja SIA “B2Kapital” darījumā par bijušās VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka” aktīvu iegādi no SIA “Hiponia”.

B2Kapital ir Latvijā reģistrēta Norvēģijas sabiedrības B2Holding ASA meitas sabiedrība. Tās darbības joma ir kredītportfeļu iegāde un apsaimniekošana.

Hiponia nodarbojas ar problemātisko aktīvu pārvaldīšanu, kuri vēsturiski piederēja VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”. No portfeļa izstrādes iegūtie līdzekļi tiek novirzīti valsts aizdevuma atmaksai.

B2Kapital uzdevumā Merhels veica pārdošanai piedāvāto kredītportfeļu vērtības analīzi.

Atklātības ziņojums par 2017. gadu


2017. gada 29. decembrī
Merhels ir sagatavojis un publicējis savu Atklātības ziņojumu par 2017. gadu. Atklātības ziņojums ir publisks paziņojums par mūsu apņemšanos sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus. Tas īsumā paskaidro, kā mēs pārvaldām revīzijas praksi, uztveram un veicam revīzijas.

Spiediet šeit lai lasītu ziņojumu.

“Acquisition International” 2017. gada balva finansēs


2017. gada 27. septembrī
2017. gada 26. septembrī “Acquisition International” (AI) ir pasludinājis Merhels par uzvarētāju balvu kategorijā “Labākais grāmatvedības uzņēmums Latvijā 2017”.
Lasīt vairāk...

Nodokļu reformas kopsavilkums


2017. gada 18. septembrī
2017. gada augustā valdība apstiprināja izmaiņas Latvijas ienākumu nodokļu sistēmā, lai stimulētu nesadalītās peļņas ieguldīšanu uzņēmējdarbības attīstībā un privātpersonu ienākumu nodokļu aplikšanā ieviestu progresivitāti. Igaunijas ienākuma nodokļa sistēma ir kalpojusi par iedvesmas avotu Latvijas jaunajai uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmai. Savukārt progresivitātes principa ieviešana iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmā it tikusi ilgi apsvērta. Valdība cer, ka šī principa iedzīvināšana palīdzēs cīnīties ar pelēko ekonomiku un konceptuāli būs taisnīgāka par līdzšinējo sistēmu.
Lasīt vairāk...

‘Doing business in Latvia” kopsavilkums


2017. gada 28. jūlijā
Merhels ir sagatavojis un publicējis ’Doing Business in Latvia’ apskata īso versiju. Tas ir sagatavots uz vienas lapas un ietver tikai vispārīgu informāciju. Apskats ir paredzēts organizācijām un privātpersonām, kas vēlas Latvijā veikt uzņēmējdarbību. Kā īss informācijas kopsavilkums, apskats sniedz tikai ļoti vispārēju informāciju par atsevišķiem ar uzņēmējdarbību saistītiem aspektiem. Apskats ietver atsauces uz 2017. gada jūnijā spēkā esošo piemērojamo likumdošanu. Ir jāuzsver, ka Latvijas ienākumu nodokļu sistēma pašreiz tiek reformēta un apskatā ietvertā informācija par ienākumu nodokļiem pavisam drīz jau vairs nebūs aktuāla.

Spiediet šeit, lai lasītu apskatu (pieejams tikai angļu valodā).

ES finansēto projektu pārbaude


2017. gada 17. jūlijā
2017.gada maijā un jūnijā Merhels tika piesaistīts lietpratēja uzdevuma veikšanai Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātā. (Directorate-General for Regional and Urban Policy). Darba uzdevumā ietilpa pārbaudīt un analizēt nacionālo audita iestāžu sagatavotos noslēguma kontroles ziņojumus (Final Control Report) par no Eiropas Savienības fondiem finansētām programmām 2007.-2013.gada plānošanas periodam un izveidot viedokli par šo ziņojumu pilnību un atbilstību, un, ja nepieciešams, izstrādāt darbības plānu, lai novērstu identificētās problēmas.
Lasīt vairāk...

Piedāvājam darbu grāmatvedības ārpakalpojumu nodaļā


2017. gada 25. maijā
Merhels ir vadošā neatkarīgā nacionālā auditorfirma, kas Latvijas tirgū sekmīgi darbojas jau 19 gadus. To apliecina gan Merhels dalība kvalitatīvos starptautiskos auditorfirmu tīklos, gan vairākkārt saņemtās starptautisko finanšu žurnālu balvas.
Lasīt vairāk...

VID jau trešo reizi uzslavē mūsu nodokļu maksāšanas disciplīnu


2017. gada 09. maijā
VID regulāri izvērtē nodokļu maksātāju veiktās nodokļu iemaksas valsts budžetā, lai pateiktos tiem, kuri godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un budžetā iemaksā ievērojamus nodokļu maksājumus. VID jau trešo reizi pēc kārtas ir atzinīgi novērtējis Merhels sniegumu šajā jomā.
Lasīt vairāk...

Lawyer Monthly 2017. gada ‘Tiesu eksperta’ balva


2017. gada 10. martā
Lawyer Monthly ir nominējis Edvardu Merhelu, Merhels vadošo partneri, par Lawyer Monthly - 2017. gada ‘Tiesu eksperta’ balvas ieguvēju, atzīstot viņa padziļinātās zināšanas un pieredzi stratēģiskā biznesa konsultanta jomā.
Lasīt vairāk...

BID Group One starptautiskā ISQL balva


2017. gada 23. janvārī
2017. gada 12. janvārī BID Group One (BID), kura savas darbības starptautiskā mērogā gaitā veicina kvalitātes kultūru, inovācijas un izcilību, ir izvēlējusies Merhels balvas “Starptautiskā zvaigzne par izcilību kvalitātes vadībā” (the International Star for Leadership in Quality - ISLQ) saņemšanai.
Lasīt vairāk...

Arhīvs: