Jaunumi

Atklātības ziņojums par 2017. gadu


2017. gada 29. decembrī
Merhels ir sagatavojis un publicējis savu Atklātības ziņojumu par 2017. gadu. Atklātības ziņojums ir publisks paziņojums par mūsu apņemšanos sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus. Tas īsumā paskaidro, kā mēs pārvaldām revīzijas praksi, uztveram un veicam revīzijas.

Spiediet šeit lai lasītu ziņojumu.

“Acquisition International” 2017. gada balva finansēs


2017. gada 27. septembrī
2017. gada 26. septembrī “Acquisition International” (AI) ir pasludinājis Merhels par uzvarētāju balvu kategorijā “Labākais grāmatvedības uzņēmums Latvijā 2017”.
Lasīt vairāk...

Nodokļu reformas kopsavilkums


2017. gada 18. septembrī
2017. gada augustā valdība apstiprināja izmaiņas Latvijas ienākumu nodokļu sistēmā, lai stimulētu nesadalītās peļņas ieguldīšanu uzņēmējdarbības attīstībā un privātpersonu ienākumu nodokļu aplikšanā ieviestu progresivitāti. Igaunijas ienākuma nodokļa sistēma ir kalpojusi par iedvesmas avotu Latvijas jaunajai uzņēmumu ienākuma nodokļa sistēmai. Savukārt progresivitātes principa ieviešana iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmā it tikusi ilgi apsvērta. Valdība cer, ka šī principa iedzīvināšana palīdzēs cīnīties ar pelēko ekonomiku un konceptuāli būs taisnīgāka par līdzšinējo sistēmu.
Lasīt vairāk...

‘Doing business in Latvia” kopsavilkums


2017. gada 28. jūlijā
Merhels ir sagatavojis un publicējis ’Doing Business in Latvia’ apskata īso versiju. Tas ir sagatavots uz vienas lapas un ietver tikai vispārīgu informāciju. Apskats ir paredzēts organizācijām un privātpersonām, kas vēlas Latvijā veikt uzņēmējdarbību. Kā īss informācijas kopsavilkums, apskats sniedz tikai ļoti vispārēju informāciju par atsevišķiem ar uzņēmējdarbību saistītiem aspektiem. Apskats ietver atsauces uz 2017. gada jūnijā spēkā esošo piemērojamo likumdošanu. Ir jāuzsver, ka Latvijas ienākumu nodokļu sistēma pašreiz tiek reformēta un apskatā ietvertā informācija par ienākumu nodokļiem pavisam drīz jau vairs nebūs aktuāla.

Spiediet šeit, lai lasītu apskatu (pieejams tikai angļu valodā).

ES finansēto projektu pārbaude


2017. gada 17. jūlijā
2017.gada maijā un jūnijā Merhels tika piesaistīts lietpratēja uzdevuma veikšanai Eiropas Komisijas Reģionālās politikas un pilsētpolitikas ģenerāldirektorātā. (Directorate-General for Regional and Urban Policy). Darba uzdevumā ietilpa pārbaudīt un analizēt nacionālo audita iestāžu sagatavotos noslēguma kontroles ziņojumus (Final Control Report) par no Eiropas Savienības fondiem finansētām programmām 2007.-2013.gada plānošanas periodam un izveidot viedokli par šo ziņojumu pilnību un atbilstību, un, ja nepieciešams, izstrādāt darbības plānu, lai novērstu identificētās problēmas.
Lasīt vairāk...

Piedāvājam darbu grāmatvedības ārpakalpojumu nodaļā


2017. gada 25. maijā
Merhels ir vadošā neatkarīgā nacionālā auditorfirma, kas Latvijas tirgū sekmīgi darbojas jau 19 gadus. To apliecina gan Merhels dalība kvalitatīvos starptautiskos auditorfirmu tīklos, gan vairākkārt saņemtās starptautisko finanšu žurnālu balvas.
Lasīt vairāk...

VID jau trešo reizi uzslavē mūsu nodokļu maksāšanas disciplīnu


2017. gada 09. maijā
VID regulāri izvērtē nodokļu maksātāju veiktās nodokļu iemaksas valsts budžetā, lai pateiktos tiem, kuri godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un budžetā iemaksā ievērojamus nodokļu maksājumus. VID jau trešo reizi pēc kārtas ir atzinīgi novērtējis Merhels sniegumu šajā jomā.
Lasīt vairāk...

Lawyer Monthly 2017. gada ‘Tiesu eksperta’ balva


2017. gada 10. martā
Lawyer Monthly ir nominējis Edvardu Merhelu, Merhels vadošo partneri, par Lawyer Monthly - 2017. gada ‘Tiesu eksperta’ balvas ieguvēju, atzīstot viņa padziļinātās zināšanas un pieredzi stratēģiskā biznesa konsultanta jomā.
Lasīt vairāk...

BID Group One starptautiskā ISQL balva


2017. gada 23. janvārī
2017. gada 12. janvārī BID Group One (BID), kura savas darbības starptautiskā mērogā gaitā veicina kvalitātes kultūru, inovācijas un izcilību, ir izvēlējusies Merhels balvas “Starptautiskā zvaigzne par izcilību kvalitātes vadībā” (the International Star for Leadership in Quality - ISLQ) saņemšanai.
Lasīt vairāk...
Atakaļ