Jaunumi

Atklātības ziņojums par 2014. gadu


2014. gada 11. decembrī
„Merhels Revidenti Konsultanti” ir sagatavojis un publicējis savu Atklātības ziņojumu par 2014. gadu. Atklātības ziņojums ir publisks paziņojums klientiem, audita komitejām, regulatoriem un plašākai publikai par mūsu apņemšanos un spēju sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus. Tas īsumā paskaidro, kā mēs pārvaldām revīzijas praksi, uztveram un veicam revīzijas.

Spiediet šeit, lai lasītu ziņojumu.

Darba laiks gadu mijas svētkos decembrī un janvārī


2014. gada 11. decembrī
Svētku laikā „Merhels Revidenti Konsultanti” birojs būs slēgts sekojošos datumos:
  • No 2014. gada 24. decembra līdz 26. decembrim;
  • No 2014. gada 31. decembra līdz 2015. gada 2. janvārim.
Birojs būs atvērts:
  • 2014. gada 29. un 30. decembrī; kā arī papildus
  • 2015. gada 10. janvārī.
Novēlot gaišus Ziemassvētkus un izcilu Jauno Gadu!

Neraugoties uz starptautiskās nodokļu infrastruktūras reformu, sagaidāmas nelielas uzņēmumu ienākuma nodokļa likmju izmaiņas, vēsta RSM pētījums


2014. gada 08. decembrī
Saskaņā ar pasaulē septītā lielākā neatkarīgu auditorfirmu tīkla RSM pētījumu lielākā daļa aptaujāto nodokļu konsultantu uzskata, ka uzņēmumu ienākuma nodokļa likmes nākamo trīs gadu laikā saglabāsies salīdzinoši nemainīgas, neskatoties uz ESAO uzsākto nodokļu sistēmas reformu, kura ir vērsta pret starptautisku uzņēmumu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
Lasīt vairāk...

’Doing Business in Latvia’ apskats


2014. gada 01. decembrī
Merhels Revidenti Konsultanti ir sagatavojis un publicējis ikgadējo apskatu ’Doing Business in Latvia’. Tas ir paredzēts organizācijām un privātpersonām, kas vēlas Latvijā veikt uzņēmējdarbību. Apskats sniedz vispārēju informāciju par būtiskiem ar uzņēmējdarbību saistītiem aspektiem. Apskats ietver atsauces uz 2014. gada septembrī spēkā esošo piemērojamo likumdošanu.

Spiediet šeit, lai lasītu apskatu (pieejams tikai angļu valodā).

VID uzslavē Merhels nodokļu maksāšanas disciplīnu


2014. gada 15. oktobrī
VID regulāri izvērtē nodokļu maksātāju veiktās nodokļu iemaksas valsts budžetā, lai pateiktos tiem, kuri godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un budžetā iemaksā ievērojamus nodokļu maksājumus. Saskaņā ar EDS publicēto VID paziņojumu Merhels ir starp tiem nodokļu maksātājiem, kuru 2013.gadā veiktie maksājumi valsts budžetā ir ievērojami, kas liecina par mūsu lielo ieguldījumu valsts attīstībā un godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi. VID atzinīgi vērtē mūsu līdzšinējo sadarbību un pateicas par Merhels ieguldījumu valsts budžetā, tādējādi sekmējot ekonomikas attīstību un valsta labklājības paaugstināšanos.
Lasīt vairāk...

Kibernoziedzība: pieaugošs drauds starptautiskajiem uzņēmumiem


2014. gada 03. oktobrī
Kiberdrošība, kas kādreiz piesaistīja tikai informācijas tehnoloģiju speciālistu uzmanību, ir kļuvusi par svarīgu biznesa jautājumu, kurā iesaistās augsta ranga uzņēmumu vadītāji visā pasaulē – šāds secinājums izriet no jaunākās RSM „Taking Points” publikācijas, ko sagatavojis Davids Bartlets, konsultants ekonomikas jautājumos.
Lasīt vairāk...

RSM tiek piešķirta IAB godalga nominācijā ‘Gada tīkls’


2014. gada 18. septembrī
2014. gada 16. septembrī RSM, septītais lielākais starptautisko auditorfirmu tīkls, tika pasludināts par prestižās ‘Gada tīkla’ nominācijas ieguvēju Starptautiskā Grāmatvedības Biļetena (International Accounting Bulletin) ikgadējā ceremonijā.
Lasīt vairāk...

Ieteikumi īpašniekiem-vadītājiem uzņēmuma pārdošanā


2014. gada 10. jūlijā
Pasaules pieredze liecina, ka pircēji bieži vien būtiski pārmaksā par uzņēmumu iegādi. Tā ir laba ziņa īpašniekam-vadītājam, kurš domā par sava uzņēmuma pārdošanu, diemžēl šis fakts pats par sevi nav darījuma labvēlīga iznākuma garants. Nav šaubu, ka īpašnieks-vadītājs labi pārzina savu uzņēmumu un vidi, kurā tas darbojas. Tomēr nav tik ticams, ka īpašniekam-vadītājam būs pietiekošas zināšanas un pieredze uzņēmumu pārdošanā. Tādējādi, lai pircēji arī nākotnē turpinātu par uzņēmumiem maksāt pieklājīgu cenu, vadītājiem-īpašniekiem uzņēmuma pārdošana ir jāuztver un jāvada kā process.
Lasīt vairāk...

Izmaiņas dalības statusā RSM tīklā


2014. gada 07. jūlijā
RSM tīkla dalībfirmām ir pienākums ievērot RSM International valdes noteiktos kritērijus. Šie kritēriji primāri aptver tādas jomas, kā pakalpojumu tehniskās kvalitātes nodrošināšana un piedāvājamo pakalpojumu klāsts. Citi kritēriji nosaka prasības dalībfirmu lielumam, atrašanās vietai un korporatīvās identitātes uzturēšanai. Dalībfirmām ir pienākums ievērot tīkla definētās politikas saistībā ar tehniskās kvalitātes nodrošināšanu, revīzijas prakses darbību, ētiku, neatkarības uzturēšanu, kā arī ārējām pārbaudēm saskaņā ar piemērojamo starptautisko standartu prasībām. Izpildot visas prasības, dalībfirma ir tiesīga savā nosaukumā izmantot preču zīmi „RSM”. Jaunām dalībfirmām tiek noteikts termiņš RSM tīkla prasību ieviešanai.
Lasīt vairāk...

G7 tuvojas jauna biznesa veidošanas apmērā BRICS valstīm


2014. gada 18. jūnijā
Saskaņā ar RSM - septītā lielākā neatkarīgu auditorfirmu tīkla pasaulē, pētījumu plaisa pieauguma tempā jaunu uzņēmumu veidošanā starp G7* un BRICS** 2013.gadā ir mazinājusies. Ziņojuma „Pārbūvējot globālo ekonomiku” (Rebuilding the Global Economy) sagatavošanā RSM analizēja 38 valstu sniegumu.
Lasīt vairāk...

Merhels pievienojas RSM International 50-tās pastāvēšanas gadadienas svinībām


2014. gada 22. maijā
SIA „Merhels Revidenti Konsultanti” (Merhels), neatkarīgā auditorfirmu tīkla RSM International dalībfirma no Latvijas, pievienojas svinībām par godu tīkla 50. pastāvēšanas gadadienai. Merhels ir RSM tīkla dalībfirma kopš 2013. gada marta.
Lasīt vairāk...

Pārdomas pēc pagājušās biznesa sezonas


2014. gada 09. maijā
30.aprīlis, gada pārskatu iesniegšanas termiņš lielākai daļai uzņēmumu, ir maģisks datums grāmatvežiem un revidentiem, jo tas iezīmē aktīvās darba sezonas noslēgumu. Mums tas arī ir atskaites punkts, lai atskatītos uz sasniegumiem un plānotu darbu nākamajai sezonai. Edvards Merhels, SIA „Merhels Revidenti Konsultanti” vadošais partneris norāda: „Katra sezona ir izaicinājumiem pilna un bieži vien grūta. Pēdējā sezona nebija izņēmums. Tai pašā laikā tas ir īpašs laiks, kas dara mūs stiprus. Esmu lepns, ka Merhels strādā lieliska komanda, kas veiksmīgi tiek galā ar visiem izaicinājumiem. Tāpat var droši apgalvot, ka Merhels patiešām var sevi definēt kā risinājumu sniedzēju dažādās jomās."
Lasīt vairāk...

Eiropas Parlaments apstiprina ES revīzijas reformas noteikumus


2014. gada 09. aprīlī
Eiropas Parlaments ar balsu vairākumu 3. aprīlī apstiprināja iepriekš ierosinātos priekšlikumus revīzijas noteikumu reformai, kas attieksies uz Eiropas Savienībā kotētām sabiedrībām. Tādējādi ir panākts būtisks progress ilgajā, brīžiem strīdu pārbagātajā reformu ieviešanas procesā.
Lasīt vairāk...

Ieskats islama naudas attiecībās


2014. gada 02. aprīlī
Pievienotais RSM izdevums sniedz ieskatu islama naudas attiecību praksē. Lai gan šis jautājums Latvijā nav aktuāls, ir vērts norādīt, ka šī prakse ir pāraugusi tradicionālās ģeogrāfiskās robežas. Svarīgi un pārdomu vērti ir islama naudas attiecības veidojošie ētikas principi.

Spiediet šeit, lai lasītu izdevumu (pieejams tikai angļu valodā).

Merhels sniedz Vācijas lauksaimniekiem konsultatīvu atbalstu lauksaimniecības zemes iegādē


2014. gada 14. martā
Vācijas lauksaimnieki, kas Meklenburgas – Priekšpomerānijas federālajā zemē nodarbojas ar kviešu, rudzu un rapša audzēšanu, nolūkā paplašināt darbības apmērus, iegādājās Latvijā esošu lauksaimniecības zemi. Darījums tika veikts, iegādājoties 100% sabiedrības kapitāla daļu, kam pieder iepriekš minētā lauksaimniecības zeme. Darījuma ietvaros Merhels veica pārdošanas objekta darbības padziļinātu izpēti un sniedza pircējam konsultatīvu atbalstu iegādes darījuma strukturēšanā.

Merhels sniedz B2Holding konsultatīvu atbalstu „Creditreform Latvija” SIA (Creditreform) kapitāldaļu iegādē


2014. gada 23. janvārī
B2Holding AS, parādpiedziņas jomā strādājoša Norvēģijas sabiedrība, iegādājās 99,5% Creditreform daļu. Creditreform ir viens no vadošajiem parādu piedziņas un kredītinformācijas pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. B2Holding uzdevumā Merhels veica Creditreform finanšu un nodokļu darbības padziļinātu izpēti.

Eiropas Biznesa balvas (European Business Awards) organizatori izziņo 2013/2014. gada konkursa nacionālos uzvarētājus


2014. gada 14. janvārī
Diemžēl šī gada Eiropas Biznesa balvas ietvaros neviens no Latvijas uzņēmumiem nav ieguvis Ruban d’Honneur titulu. Atsevišķā publiskā balsojuma rezultātā SIA „Lattelecom” ir kļuvis par Latvijas nacionālo uzvarētāju.
Lasīt vairāk...
Atakaļ